Serveis

tresimes psicologia ofereix als seus clients tres serveis:

Atenció psicològica a la Infància, Adolescència i les seves famílies:

 • Pautes de criança.
 • Problemes de conducta.
 • Dificultats d’aprenentatge.
 • Dificultats d’adaptació a l’EP i a l’ESO.
 • Dificultats de rendiment escolar.
 • Discapacitat intel·lectual lleu.
 • Problemes relacionats amb conductes de risc (sexualitat, drogues, noves tecnologies).
 • Problemes de relacions familiars.
 • Psicopatologia: ansietat, fòbies, estat d’ànim, obsessions, control d’esfínters, etc.
 • Orientació vocacional/professional: valoració d’opcions, interessos, possibilitats i suport en la presa de la decisió.
 • Millora de les habilitats de comunicació, de resolució de conflictes, de presa de decisions, etc.

Totes aquestes àrees d’intervenció es desenvolupen realitzant un treball coordinat amb la mare/pare/tutor legal i els professionals necessaris relacionats amb el menor (tutor, professor, orientador, pediatre, psiquiatre, etc.).


Atenció psicològica a Adults.

 • Problemes d’estrès, ansietat i fòbies.
 • Problemes d’estat d’ànim.
 • Problemes obsessius.
 • Acompanyament en processos de pèrdua.
 • Millora dels habilitats de comunicació, de resolució de conflictes, de presa de decisions, etc.
 • Preparació emocional per afrontar una oposició.

Totes aquestes àrees d’intervenció es desenvolupen realitzant un treball coordinat amb els professionals necessaris relacionats amb el client.


Atenció psicològica a esportistes.

 • Millora en el rendiment esportiu.
 • Problemes de organització, concentracio´ i motivació de l’esportista.
 • Problemes emocionals relacionats en la pràctica esportiva.
 • Gestió emocional del procés de recuperació d’una lesió.
 • Assessorament al club o federació esportiva.

Formació a empreses i entitats en temes relacionats amb la psicologia.