FAQ

Quan acudir al psicòleg?

És recomanable acudir al psicòleg quan es percep que un problema te supera, quan les teves solucions no donen resultat, quan el problema afecta de manera important a la teva vida quotidiana i els teus amics i familiars no són capaços d’ajudar-te.


Que és l’Atenció psicològica?

Una sessió d’atenció psicològica és un espai on es troben un psicòleg -persona formada per intervenir en problemes psicològics- i un client, que sol acudir demandant ajuda per resoldre un problema que li afecta. Durant el procés el psicòleg es converteix en un guia per afavorir que la persona sigui capaç de realitzar canvis en el seu comportament, pensament i en la forma d’interpretar/afrontar els esdeveniments de la seva vida.


Quina diferència hi ha entre un pacient i un client?

Per pacient s’entén a una persona que sofreix dolor o malestar i rep els serveis d’un professional de la salut, i se sotmet a un examen, a un tractament o a una intervenció. La concepció és de subjecte passiu a l’espera de la intervenció d’una altra persona.

D’altra banda client es defineix com una persona que accedeix a un producte o servei a partir d’un pagament. Pot fer-ho amb assiduïtat o per una necessitat puntual. La concepció és de subjecte actiu que cerca ajuda per superar una determinada situació.

Des de tresimes psicologia atenem a clients i treballam perquè la persona que sol·licita ajuda sigui sempre un subjecte actiu en el seu procés d’intervenció i agent responsable del seu canvi personal.


Quant temps dura la intervenció psicològica?

En alguns casos n’hi ha prou amb una o dues sessions, però generalment la intervenció dura entre sis i dotze sessions. Dependrà de la complexitat del problema a tractar, i de la motivació del pacient que el procés s’allargui més o manco.


Com són les primeres sessions?

En la primera sessió parlarem de quina és la teva situació per veure com puc ajudar-te. És una bona oportunitat per conèixer-nos i establir les bases de la intervenció. Del client tan sols esper que sigui sincer i que tengui una bona predisposició a deixar-se ajudar. En definitiva es tracta que el client se senti còmode, escoltat i en un espai privat i segur.


Quina és la freqüència de les sessions?

Al començament es recomana una freqüència setmanal i posteriorment es poden espaiar les visites a mesura que el client va millorant, fins a finalitzar la intervenció.


Quin és el meu model teòric d’intervenció?

Podem distingir diferents corrents teòriques en la psicologia que desemboquen en diferents formes d’entendre i explicar els problemes de salut mental i que, per tant, realitzen diferents tipus d’intervenció.

El meu model teòric d’intervenció és l’enfocament cognitiu-conductual. Com bé indica el seu nom, es fonamenta en dos pilars: els pensaments i el comportament; i com es relacionen els dos amb les emocions.

Aquest enfocament considera que les persones neixen amb un determinat temperament (herència genètica) però que, interactuant amb el nostre entorn, anam aprenent certes formes d’actuar, algunes de les quals seran positives mentre que d’altres seran perjudicials per a nosaltres mateixos o pels altres. I és en aquestes darreres en les que haurem d’intervenir.


Hauré de parlar del meu passat i de la meva infància?

Des del meu model de treball m’interessa el passat només des del punt de vista de com afecta a la situació actual i com pot influir en el futur. Pot ser que parlem una mica del teu passat o de la teva situació familiar, però no serà el més habitual.


És possible canviar?

Sempre és possible realitzar canvis a millor en determinats aspectes de la nostra vida. Es tracta de tenir l’interès i el suport necessari per provocar i mantenir els canvis.


Com es desenvolupa el procés d’intervenció psicològica?

El procés d’intervenció es desenvolupa en 4 fases:
1) Avaluació: al llarg de les dues primeres entrevistes realitzarem un anàlisi detallat del motiu de consulta i es procedirà a realitzar una valoració psicològica basant-nos en l’entrevista com a tècnica principal, podent completar aquesta valoració amb determinats test o qüestionaris.
2) Devolució d’informació: una vegada acabada la valoració es comparteix amb el client el contingut de la mateixa i s’estableix el pla d’intervenció. En aquesta fase es tracta que el client entengui el que li passa i que farem per intervenir sobre aquesta situació.
3) Intervenció: la durada d’aquesta fase és variable en funció de l’interès i implicació del client. Es tracta d’anar avançant al llarg del pla d’intervenció dissenyat en la fase anterior.
4) Seguiment: una vegada aconseguits els objectius plantejats arriba el moment de supervisar que els canvis assolits es mantenen. Aquesta fase conclou amb l’Alta si es mantenen estables els canvis obtinguts en un període dilatat de temps.


On està la consulta?

La consulta està ubicada ben al centre de Palma al C/Parellades, 12, 3r, 13. Just darrere dels jutjats d’Avinguda Alemanya.


Com sol·licit la primera cita?

Telefonant o whatsapp al 696 80 81 90 o enviant correu electrònic a jsoler@cop.es


I si teniu algun altre dubte emplenau el següent formulari i tractaré de resoldre’l.